Konkurs patronacki


 "Znamię Boga. Tom 1 - Kraina Andona"

Jolanta Kupiec


"Wysłuchajcie słów Posłańców Życia i Opiekunów. Oni to przed milionami lat postanowili zapoczątkować życie na Ziemi i przenieśli zalążki istnienia na naszą planetę. Im zawdzięczamy
istnienie, rozwój, wiedzę. Stwarzając człowieka, nie pozostawili go samemu sobie, lecz
towarzyszyli mu przez wieki, obserwując z daleka i ingerując w dzieje ludzkości, dopiero gdy
konieczność tego wymagała.

Powieść inspirowana Księgą Urantii opowiada historię człowieka od jego prapoczątków,
analizuje kolejne etapy kształtowania się cywilizacji wspomaganej przez istoty z kosmosu.
Połączenie naukowych teorii z wątkami fantasy pozwala Czytelnikowi zastanowić się nad genezą
swojego gatunku. Ile treści zawartych w książce jest fikcją, a ile prawdą?"
Szczegóły oraz konkurs znajdziesz na Facebooku.

Zapraszam! :)

Brak komentarzy: